Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008

7Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist's Supplement" PS 1076 (November 2000)

Solution: 1. Rh3! [2. Rxd3 waiting 2. ... Kc1 3. Se3 [4. Rd1#] 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... c2 4. Bd2# 2. Sxd3 waiting 2. ... Kxd1 3. Rh2 waiting 3. ... c2 4. Rd2#] 1. ... d2 2. Rxc3+ 2. ... dxc3 3. Se3+ 3. ... Kc1 4. Sd3# 1. ... Kc1 2. Rxd3 [3. Se3 [4. Rd1#] 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... c2 4. Bd2#] 2. ... Kc2 3. Se3+ 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... Kc1 4. Rd1#

Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

6


Mate in 5
GEORGE C. ANYFANTIS
"The Problemist" C 9615 (January 2001)
Solution: 1. Rc3! [2. Be5+ 2. ... Kf5 3. Rc6 [4. Rf6#] 3. ... e3 4. Rf6+ 4. ... Ke4 5. Bg2#] 1. ... e3 2. Rc6 waiting 2. ... Ke4 3. Be5 waiting 3. ... Kf5 4. Rf6+ 4. ... Ke4 5. Bg2# 2. ... Kf5 3. Rf6+ 3. ... Ke4 4. Bg2+ 4. ... Kd4 5. Rc6# 2. ... Kg3 3. Be5+ 3. ... Kxh3 4. Sxe3 [5. Rh6#] 4. ... Kh4 5. Rh6# 1. ... Kf5 2. Rc6 [3. Rf6#] 2. ... e3 3. Rf6+ 3. ... Ke4 4. Bg2+ 4. ... Kd4 5. Rc6#

5Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist' s Supplement" 1101 (January 2001)

Solution: 1. Qe1! [2. Qxe5#] 1. ... e4 2. Qc3 [3. Qxd4#] 2. ... Sd3 3. Qxd4+ 3. ... Se5 4. Qxe5# 1. ... Rd5 2. Qxf2 [3. Se8, Se4#] 2. ... Rxd6 3. Sxd6 [4. Se8, Se4#] 3. ... e4 4. Qd4# 3. ... Sg3/d2 4. Se8# 1. ... Se4 2. Qxe4 [3. Se8, Qxe5#] 2. ... Rxe4 3. Sxh6 [4. Se8, Sxe4, Sg8#] 3. ... Rd4/f4, Sg3, Sd2 4. Se8, Sg8# 3. ... Re3/e2/e1 4. Se8, Sg8/xg4# 1. ... Sd3 2. Qe4 [3. Se8#] 2. ... Rxd6 3. Sxd6 ad lib 4. Se8# 2. ... Rxe4 3. Sxh6 [4. Se8, Sxe4, Sg8#] 3. ... Rd4/f4, Sc5, Sf2, Sg3, Sd2 4. Se8, Sg8# 3. ... Re3/e2/e1 4. Se8, Sg8/xg4#

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

4Mate in 3

GEORGE C. ANYFANTIS

Ths Problemist's Supplement PS 1001 (September 2000)

Solution: 1. Sxd6 ( 2. Sf7#) If 1...Sxd6 2 Rxc5 Sxc5/Kd4 3. Qd5# /Qg1# , If 1...Bxc4 2. Sf7 + Kd4 3. Qg1 , If 1...Bxd6 2. d4 + Sxd4 3. Qd5 #

Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008

3Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist" C 9593 (November 2000)

Solution: 1. Qg2 (> Sf2+ , Qg6) 1... Sg4 2. Sf2 + Sxf2 3.Qg6 + Ke3 4. Qd3# , If 1...Sd4+ 2. Rxd4+ Bxd4 3. Qg6+ Sf5 4 Qxf5# , If 1.... Sg3 /Sxg1 2. Sf2+ Ke3 3. Sxd1+ Ke4 4 Qc2# If 1...fxQg2 2. Sf2 + Kf3 3. Rf3#

Tricky sacrificial key problem

Δευτέρα 24 Μαρτίου 2008

2GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist" (C 9444) November 1999

Mate in 4

Solution: 1. Re3 ! (2.Se5#) 1.... Rxe3 2. Sxd2+ Rxd2 3. Sb3 + Kd3 4 Sd1 # , 1...Rxa2+ 2.Sa4 + Kd5 3. Sxh2 + Rg2 4. Bxg2 #

Two sacrifices to force distant selfblocks . Two batteries (one masked)

1GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist" C 9404 (September 1999)

Mate in 2

Solution : 1. Sf4 (2.Sd3) 1...Kxf4 2. Qh2# , 1...Bxf4 2. Qc5# , 1....gf4 2. Rh5 # , 1...Bf1 2. Qxg5 # , 1...Se1 /Sb4 2. Qe3#

Ένα "Μέρεντιθ" με 6 ματ . Η πρώτη σύνθεση μου, που δημοσιεύθηκε στο γνωστό περιοδικό.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Το σκάκι υπήρξε ένα από τα ωραία" πάθη" της ζωής μου. Μου χάρισε και μου χαρίζει όμορφες στιγμές διανοητικής και ψυχικής έντασης και ομορφιάς . Μου χάρισε αξιόλογους φίλους και μιά μικρή διεθνή αναγνώριση , ως συνθέτη σκακιστικών προβλημάτων. Είναι για μένα "παιδιά και σπουδή" . Στο blog αυτό θα παρουσιάζω θέματα σκακιστικά , τις δημιουργίες μου και λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το σκάκι.