Δευτέρα 31 Μαρτίου 2008

7Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist's Supplement" PS 1076 (November 2000)

Solution: 1. Rh3! [2. Rxd3 waiting 2. ... Kc1 3. Se3 [4. Rd1#] 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... c2 4. Bd2# 2. Sxd3 waiting 2. ... Kxd1 3. Rh2 waiting 3. ... c2 4. Rd2#] 1. ... d2 2. Rxc3+ 2. ... dxc3 3. Se3+ 3. ... Kc1 4. Sd3# 1. ... Kc1 2. Rxd3 [3. Se3 [4. Rd1#] 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... c2 4. Bd2#] 2. ... Kc2 3. Se3+ 3. ... dxe3 4. Rxc3# 3. ... Kc1 4. Rd1#

Δεν υπάρχουν σχόλια: