Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

5Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist' s Supplement" 1101 (January 2001)

Solution: 1. Qe1! [2. Qxe5#] 1. ... e4 2. Qc3 [3. Qxd4#] 2. ... Sd3 3. Qxd4+ 3. ... Se5 4. Qxe5# 1. ... Rd5 2. Qxf2 [3. Se8, Se4#] 2. ... Rxd6 3. Sxd6 [4. Se8, Se4#] 3. ... e4 4. Qd4# 3. ... Sg3/d2 4. Se8# 1. ... Se4 2. Qxe4 [3. Se8, Qxe5#] 2. ... Rxe4 3. Sxh6 [4. Se8, Sxe4, Sg8#] 3. ... Rd4/f4, Sg3, Sd2 4. Se8, Sg8# 3. ... Re3/e2/e1 4. Se8, Sg8/xg4# 1. ... Sd3 2. Qe4 [3. Se8#] 2. ... Rxd6 3. Sxd6 ad lib 4. Se8# 2. ... Rxe4 3. Sxh6 [4. Se8, Sxe4, Sg8#] 3. ... Rd4/f4, Sc5, Sf2, Sg3, Sd2 4. Se8, Sg8# 3. ... Re3/e2/e1 4. Se8, Sg8/xg4#

Δεν υπάρχουν σχόλια: