Σάββατο 29 Μαρτίου 2008

6


Mate in 5
GEORGE C. ANYFANTIS
"The Problemist" C 9615 (January 2001)
Solution: 1. Rc3! [2. Be5+ 2. ... Kf5 3. Rc6 [4. Rf6#] 3. ... e3 4. Rf6+ 4. ... Ke4 5. Bg2#] 1. ... e3 2. Rc6 waiting 2. ... Ke4 3. Be5 waiting 3. ... Kf5 4. Rf6+ 4. ... Ke4 5. Bg2# 2. ... Kf5 3. Rf6+ 3. ... Ke4 4. Bg2+ 4. ... Kd4 5. Rc6# 2. ... Kg3 3. Be5+ 3. ... Kxh3 4. Sxe3 [5. Rh6#] 4. ... Kh4 5. Rh6# 1. ... Kf5 2. Rc6 [3. Rf6#] 2. ... e3 3. Rf6+ 3. ... Ke4 4. Bg2+ 4. ... Kd4 5. Rc6#

Δεν υπάρχουν σχόλια: