Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008

3Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

"The Problemist" C 9593 (November 2000)

Solution: 1. Qg2 (> Sf2+ , Qg6) 1... Sg4 2. Sf2 + Sxf2 3.Qg6 + Ke3 4. Qd3# , If 1...Sd4+ 2. Rxd4+ Bxd4 3. Qg6+ Sf5 4 Qxf5# , If 1.... Sg3 /Sxg1 2. Sf2+ Ke3 3. Sxd1+ Ke4 4 Qc2# If 1...fxQg2 2. Sf2 + Kf3 3. Rf3#

Tricky sacrificial key problem

Δεν υπάρχουν σχόλια: