Παρασκευή 28 Μαρτίου 2008

4Mate in 3

GEORGE C. ANYFANTIS

Ths Problemist's Supplement PS 1001 (September 2000)

Solution: 1. Sxd6 ( 2. Sf7#) If 1...Sxd6 2 Rxc5 Sxc5/Kd4 3. Qd5# /Qg1# , If 1...Bxc4 2. Sf7 + Kd4 3. Qg1 , If 1...Bxd6 2. d4 + Sxd4 3. Qd5 #

Δεν υπάρχουν σχόλια: