Τρίτη 1 Απριλίου 2008

8Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

The Problemist C 9809 (July 2002)

Solution: 1. Rd2! waiting 1. ... g5 2. Sf5 [3. Se5 ad lib 4. Rd4#] 2. ... g4 3. Se5 ad lib 4. Rd4# 2. ... h4 3. Se5 ad lib 4. Rd4# 2. ... Kxf3 3. Se5+ 3. ... Kf4/e4 4. Rd4# 1. ... Kg3 2. Se3 [3. Sf1+ 3. ... Kh3/xh4 4. Rh2# 3. ... Kf4 4. Rd4#] 2. ... g5 3. Sf1+ 3. ... Kh3/xh4 4. Rh2# 3. ... Kf4 4. Rd4# 2. ... Kh3 3. Sf1 [4. Rh2#] 3. ... Kxh4 4. Rh2# 2. ... Kf4 3. Sf1 ad lib 4. Rd4# 2. ... Kxh4 3. Sf1 [4. Rh2#] 3. ... Kh3 4. Rh2#

Δεν υπάρχουν σχόλια: