Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

11Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

Strategems M 0359 April-June 2004

Solution: 1. Kg6! waiting 1. ... Kf4 2. Rxe6 [3. Kh5 ad lib 4. e3# 3. Bf3 [4. Re4, Sh5#] 3. ... hxg3 4. Re4# 3. Bg2 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4#] 2. ... Kg4 3. Bg2 [4. Re4#] 3. ... Kf4 4. Re4# 2. ... hxg3 3. Kh5 ad lib 4. e3# 2. ... hxg3 3. Bf3 ad lib 4. Re4# 2. ... hxg3 3. Bg2 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Kh5 ad lib 4. e3# 2. ... h3 3. Bf3 ad lib 4. Re4, Sh5# 2. ... h3 3. Bg2 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bh1 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bd3 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bc2 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bb1 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bd5 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bc6 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Bb7 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Ba8 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 2. ... h3 3. Sh5+ 3. ... Kg4 4. Bf3# 1. ... hxg3 2. Bg2 waiting 2. ... Kf4 3. Rxe6 [4. Re4#] 3. ... Kg4 4. Re4# 1. ... h3 2. e3 waiting 2. ... h2 3. Kf7 ad lib 4. Rxe6#

Δεν υπάρχουν σχόλια: