Δευτέρα 14 Απριλίου 2008

16. Mate in 2mate in 2

GEORGE C. ANYFANTIS

SKAKISTIKA DROMENA (Magazine) 1999 (10)

Solution: 1. Qc4! [2. Rd5, Sc6 #] 1. ... f5 , Bxc4, Rd1 2. Sc6 # 1. ... Kxd6 2. Sd3# 1. ... Rxc4 2. Rd5#

Δεν υπάρχουν σχόλια: