Σάββατο 19 Απριλίου 2008

Mate in 4mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

SKAKISTIKA DROMENA (magazine) 9 (1999)

Solution: 1. Se4! [2. Se7 [3. Sc6, Sg6#] 2. ... Sf4 3. Sc6#] 1. ... Sf4 2. Se7 [3. Sc6#] 2. ... Sg2+ 3. Kd2 [4. Sc6#] 3. ... Kxd4 4. Sc6# 1. ... Sxf2 2. Rxd5+ 2. ... Kxd5 3. Se7+ 3. ... Ke5 4. d4#

Δεν υπάρχουν σχόλια: