Δευτέρα 21 Απριλίου 2008

Mate in 2


Mate in 2
GEORGE C. ANYFANTIS
SKAKISTIKA DROMENA (Magazine) 9 (1999)
Solution: 1. Qe4! [2. Qd4, Qc4 #] 1. ... Sc6 2. Rd5, Qc4 /d5# 1. ... Sd5+ 2. Rxd5, Qxd5# 1. ... Qxb5 2. Sxb7, Qd4# 1. ... Bxe4 2. Se6# 1. ... Be6 2. Sxe6, Qd4# 1. ... Bd7 , Rd3 2. Qc4 # 1. ... Rc3 2. Qd4/xe7# 1. ... Rxe4 2. Sb3# 1. ... Bc3 2. Sb3, Qc4 #

Δεν υπάρχουν σχόλια: