Τετάρτη 9 Απριλίου 2008

13. Mate in 2Mate in 2

GEORGE C. ANYFANTIS

Sportime (Newspaper) 19-8-2000

Solution: 1. Se4! waiting 1. ... Kxe5 2. Sg3# 1. ... Kxg4 2. Be6# 1. ... hxg4 2. Sd6# 1. ... Bg3/f2/xe1 2. Rxg5#

Δεν υπάρχουν σχόλια: