Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

12Mate in 4

GEORGE C. ANYFANTIS

Magyar Sakkelet 6807 (5-6/2001)

Solution : 1. Sg3! [2. Qf3+ 2. ... Kxe1 3. Qe2#] 1. ... Sf4 2. Se4+ 2. ... Kxe1 3. Qd2+ 3. ... Kf1 4. Qf2/d1# 1. ... Sc3 2. Sg2 [3. Qe3#] 2. ... hxg3 3. Qe3+ 3. ... Kf1 4. Qf3/e1# 1. ... e4 2. Sxe4+ 2. ... Kxe1 3. Qd2+ 3. ... Kf1 4. Qf2/d1# 1. ... hxg3 2. Qd2+ 2. ... Kf1 3. Sd3 [4. Qg2, Qd1, Qe1#] 3. ... Sf4 4. Qd1/e1# 3. ... Sc3 4. Qg2/e1# 3. ... Se3 4. Qe1# 3. ... g2+ 4. Qxg2# 2. ... Kf1 3. Sf3 [4. Qg2, Qe1#] 3. ... Sf4/e3 4. Qe1# 3. ... g2+ 4. Qxg2# 2. ... Kf1 3. Sg2 ad lib 4. Qe1#

Δεν υπάρχουν σχόλια: