Παρασκευή 11 Απριλίου 2008

15 Mate in 2Mate in 2 moves

"Starflight"

GEORGE C. ANYFANTIS

Strategems 2002 TO 337

Solution: 1. Se6! [2. Sf8#] 1. ... Sf6 2. Rg7# 1. ... dxe6+ 2. Kxe6# 1. ... h5 2. Kg5# 1. ... Bg7 2. Kf4# 1. ... Qa8 2. Kxe5# 1. ... Bxg4+ 2. Kxg4#

Δεν υπάρχουν σχόλια: