Πέμπτη 10 Απριλίου 2008

14 Mate in 2Mate in 2

GEORGE C. ANYFANTIS

TA NEA (Newspaper) 12-12-1998

Solution : 1. Qc2! [2. Qe4#] 1. ... Sd6/g5 2. R(x)d6# 1. ... Bxc2 2. Bc6# 1. ... Qxc2/f4, Sg3 2. S(x)f4# 1. ... Sd2 2. Sxe3#

Δεν υπάρχουν σχόλια: